Åtgärder för ökat bostadsbyggande

Interpellation 2012/13:360 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 27 mars

Interpellation

2012/13:360 Åtgärder för ökat bostadsbyggande

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

För ett år sedan ställde jag en interpellation till statsrådet Stefan Attefall om bostadsbristen och dess konsekvenser för tillväxten.

Bostadsbyggandet har tyvärr inte utvecklats åt rätt håll. Konsekvenserna av detta är naturligtvis särskilt stora i de delar av landet som har hög befolkningstillväxt. Det enda konkreta resultatet av regeringens politik som jag har kunnat se är de nya reglerna för andrahandsuthyrning. Detta kan ge ett momentant tillskott, men det löser inte bekymret med ett för lågt byggande.

Min fråga till statsrådet Stefan Attefall är:

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att öka byggandet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-27 Anmäld: 2013-03-27 Svar fördröjt anmält: 2013-04-16 Sista svarsdatum: 2013-04-22 Besvarad: 2013-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.