Åtgärder för minskad psykisk ohälsa

Interpellation 2016/17:412 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I en alltmer globaliserad värld sker förändringar snabbare än någonsin förut. Efterfrågan på varor och tjänster förändras fort, och det är viktigt att säkerställa att Sverige hänger med i utvecklingen. Därför har vi moderater föreslagit ett omställningsstöd för att det ska gå lättare att byta jobb och inriktning i livet.

Vi har även föreslagit att möjligheten att vara tjänstledig ska förlängas till minst ett år. I dag finns det stora matchningsproblem på arbetsmarknaden och förhoppningsvis är dessa förslag ett steg i rätt riktning mot att fler hamnar rätt i arbetslivet. Kanske kommer fler också att må bättre av att byta arbetsmiljö. Ett arbete som passade tidigt i livet passar nödvändigtvis inte senare. Den ökande psykiska ohälsan i samhället kräver ett ökat medvetande om problemen samt en politik som bryter den negativa trenden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

  1. Hur kan den ökande psykiska ohälsan förebyggas på individ- och organisationsnivå?
  2. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit eller planerar statsrådet att vidta för att minska den psykiska ohälsan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-29 Överlämnad: 2017-03-31 Anmäld: 2017-04-04 Sista svarsdatum: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-30
Debatt (9 anföranden)