Åtgärder för en jämställd vuxenutbildning

Interpellation 2012/13:64 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:64 Åtgärder för en jämställd vuxenutbildning

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

I den senaste statistiken från SCB (2010) över studieresultat och utbildningsnivå framgår det tydligt att Sverige är väldigt ojämställt vad avser andelen män i vuxenutbildningen.

Statistiken för 2010 visar att 68 procent kvinnor och 32 procent män slutfört utbildning under 2010.

I takt med fler varsel på arbetsmarknaden och fler som behöver vidareutbildas inom sina respektive yrken eller till nytt yrke är det önskvärt att fler män påbörjar vuxenutbildning.

Mina frågor till statsrådet Nyamko Sabuni är följande:

Vad gör statsrådet och regeringen för att få fler av det underrepresenterade könet (män) att påbörja vuxenutbildning?

Vilka stimulansåtgärder är statsrådet och regeringen villiga att påta sig för att öka andelen studiemotiverade av det underrepresenterade könet (män) i vuxenutbildningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-25 Besvarad: 2012-11-13