Åtgärder för en hållbar migrationspolitik

Interpellation 2019/20:166 av Maria Malmer Stenergard (M)

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den 9 oktober 2019 sa statsminister Stefan Löfven till Sydsvenskan: Vi behöver ha färre asylsökande. Vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Knappt sex veckor senare, den 18 november 2019, sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med DN att nu har vi en hållbar migrationspolitik.

På de knappt sex veckorna har ingenting ändrats i svensk migrationslagstiftning. De båda uttalandena är därför knappast förenliga.

Mot bakgrund av statsministerns oförenliga uttalanden vill jag fråga följande:

 

Är regeringens migrationspolitik hållbar, och vilka åtgärder vidtar ministern i annat fall för att den ska bli det?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Sista svarsdatum: 2019-12-09