Åtgärder för den svenska life science-branschen

Interpellation 2011/12:238 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:238 Åtgärder för den svenska life science-branschen

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Astra Zenecas beslut att lägga ned forskningsenheten i Södertälje är inte endast ett tungt besked för de anställda utan också ett hårt slag för Sverige som forskningsnation.

Life science-området är en av Sveriges viktigaste branscher med många anställda, högt kunskapsinnehåll och mycket forskningsintensiv. Det internationella life science-området är utsatt för en mycket tuff konkurrenssituation. Detta har haft effekter för det svenska life science-området, inte minst när det handlat om Astra Zenecas möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Regeringen har ett ansvar för att ge det svenska näringslivet och forskningsvärlden goda förutsättningar att hantera den allt hårdare globala konkurrensen. Många andra länders regeringar har varit betydligt mer intresserade och aktiva för att söka konstruktiva lösningar i samverkan med life science-områdets aktörer. Exemplen går att finna i länder som Storbritannien och Kanada som utarbetat nationella strategier för bland annat biomedicinsk forskning.

I efterdyningarna av Astra Zenecas nedläggningsbeslut har kritiken mot regeringens passivitet för näringslivet intensifierats. Det är inte konstigt med tanke på att statsministern ser näringslivet som ett särintresse. Men problemen för det svenska life science-området har uppmärksammats under flera år från både forskare och experter som menat att regeringen gjort för lite för att värna forskningskompetens och spjutspetsforskningen inom den svenska biomedicinen.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka insatser planerar näringsministern för att stärka life science-branschen i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)