åtgärder för bättre folkhälsa

Interpellation 1999/2000:146 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 14 december

Interpellation 1999/2000:146

av Marie Engström (v) till socialminister Lars Engqvist om åtgärder för bättre folkhälsa

Vid nyligen genomförd läkarstämma konstaterades att vi rör oss allt mindre. Våra barn blir alltmer stillasittande framför TV-apparater och datorer. Samstämmiga rapporter från både forskare och idrottslärare ger vid handen att elevers fysiska status försämras.

Skolverkets förslag, om att totalt sett reducera ämnet idrott och hälsa på gymnasiet, både förvånar och upprör, mot bakgrund av vad som nu sker.

Övervikt har blivit allt vanligare hos barn och ungdomar. Många av de barn som är överviktiga vid 10@13 års ålder riskerar att behålla sin övervikt även vid vuxen ålder. Detta leder bl.a. till att viktrelaterade sjukdomar, exempelvis diabetes, ökar. I USA har problemen med övervikt redan tagit sig sådana uttryck att åldersdiabetes upptäckts hos tonåringar.

Övervikt är ett komplext problem. Men det är också till vissa delar en fråga om livsstil. Kost och motion är i det sammanhanget viktigt. Motion har t.ex. stor betydelse för att vid tidiga år bygga upp skelettet och för att stärka muskulaturen.

Vad som beskrivits kan vara ett växande folkhälsoproblem. Om inget görs riskerar vi att få ett hälsomässigt A- och B-lag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialministern:

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att förhindra att vi inom en snar framtid kan stå inför ett växande folkhälsoproblem?

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att öka betydelsen av ämnet idrott och hälsa i skolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-14 Anmäld: 2000-01-18 Besvarad: 2000-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.