Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är 80 av bolagets 121 flygplan registrerade i Norge. Det kan inte uteslutas att SAS framöver väljer att registrera ytterligare fler av sina flygplan i Norge i stället för i Sverige.

Infrastrukturministern har nyligen uppgett att det vore önskvärt med en jämnare fördelning av SAS flygplansregistrering i de tre skandinaviska länderna än vad som föreligger i dag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder har statsrådet Anna Johansson vidtagit för att vända den negativa trenden och minska antalet flygplan som flaggar ut från Sverige?

När beräknar statsrådet att Sverige kommer att tillträda Kapstadskonventionen i enlighet med vad regeringen tidigare aviserat?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2015-11-13 Överlämnad: 2015-11-13 Anmäld: 2015-11-17 Återtagen: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-27