Åtgärder för att mildra effekterna av varselvågen i Östergötland

Interpellation 2012/13:34 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 18 oktober

Interpellation

2012/13:34 Åtgärder för att mildra effekterna av varselvågen i Östergötland

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Östergötland har antalet varsel under september månad 2012 mer än fördubblats jämfört med september månad 2011.

Flest varsel har lämnats inom verkstadsindustrin, en sektor som av tradition och kunskap är tung i Östergötland.

Vid möten med företrädare från parterna finns det en markant oro för hur den fortsatta utvecklingen inom sektorn kommer att gestaltas.

Mina frågor till ansvarigt statsråd Hillevi Engström är följande:

Vilken beredskap har statsrådet och regeringen för att möta en kommande varselvåg?

Har statsrådet och regeringen någon beredskap att öka stimulansåtgärderna för den inhemska konsumtionen, exempelvis ökat bostadsbyggande, mer investeringar och dylikt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-18 Anmäld: 2012-10-18 Besvarad: 2012-11-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (33 anföranden)