Åtgärder för att mildra den höga ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:149 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 21 november

Interpellation

2013/14:149 Åtgärder för att mildra den höga ungdomsarbetslösheten

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

I medierna i Östergötland har det den senaste tiden uppmärksammats hur Arbetsförmedlingen lämnar de unga kvar i fortsatt arbetslöshet.

I en artikel uppmärksammas 19-årige Henrik från Linköping som nekas stöd till sökanderesa för en anställningsintervju.

Det är bara ett i mängden av fall som påvisar den regelstyrning av Arbetsförmedlingen som regeringen utövar.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Är ministern och regeringen beredd att ändra styrningen av Arbetsförmedlingen så att personalen själv kan ta initiativ och bedöma enskilda åtgärder för att få fler ungdomar anställbara?

Vad är ministerns och regeringens förslag för att få fler ungdomar att kunna matchas mot arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-21 Anmäld: 2013-11-21 Svar fördröjt anmält: 2013-12-04 Sista svarsdatum: 2013-12-05 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)