Åtgärder för att fler företag ska växa

Interpellation 2012/13:337 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 19 mars

Interpellation

2012/13:337 Åtgärder för att fler företag ska växa

av Börje Vestlund (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Utvecklingen med att starta nya företag har varit stigande ända sedan 2004, år 2011 startades drygt 70 000 nya företag. Det kan vara positivt att starta nya företag, men allt har en baksida. Debatten hur man kan få företag att växa finns, men den är oerhört lågmäld. Det finns självklart många företag som inte vill växa utan tycker att man får den frihet och tillfredsställelse man söker med att vara soloföretagare. Det finns också företag som vill utvecklas och växa. Där saknar såväl näringslivets organisationer som samhället redskap för detta.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att få fler företag att växa.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-19 Anmäld: 2013-03-19 Besvarad: 2013-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)