Åtgärder för att etanol inte ska vara dyrare än bensin

Interpellation 2008/09:106 av Pedersen, Peter (v)

av Pedersen, Peter (v)

den 11 november

Interpellation

2008/09:106 Åtgärder för att etanol inte ska vara dyrare än bensin

av Peter Pedersen (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Nyligen höjde bensinbolagen etanolpriset med 90 öre per liter. Detta sker samtidigt som bensinen är billigare än den varit på flera månader. Det här gör att den relativa skillnaden mellan bränsleslagen har vänt från att etanol tidigare varit billigare än bensin (inklusive ca 30 procent ökad förbrukning) till det omvända. Detta är en oroande utveckling som leder till att fler kommer att tanka fossilt i stället för ett miljövänligare bränsle.

I medierna har flera debattörer, exempelvis Taxi Stockholm och Gröna Bilister, lyft fram denna problematik. Tyvärr har miljöministern valt att inte bemöta eller kommentera det uppkomna läget. Men i andra sammanhang är regeringen snabb att presentera förslag som gör det billigare att köpa miljövänligare bilar. Regeringens miljöbilspremie är tänkt att stimulera fler att köra miljövänligare, men problemet med denna omfattande miljonsatsning är just att förslaget subventionerar bilen och inte bränslet. Det uppkomna läget med prisrelativiteten mellan bensin och etanol visar tydligt bristerna med regeringens subventionssystem.

Regeringen borde i stället ta fram förslag till åtgärder som kan sänka priset på ekologiskt hållbara bränslen. Vänsterpartiet har bland annat föreslagit att EU-tullen på etanol försvinner och att regeringen driver på för att ändra momsreglerna inom EU så att det blir möjligt att sänka momsen på hållbara bränslen. Det finns säkert fler åtgärder som är nödvändiga, men det viktigaste är att det händer något snart.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga Andreas Carlgren:

Är miljöministern beredd att snarast vidta åtgärder för att stärka den relativa konkurrenskraften för hållbara bränslen jämfört med fossila bränslen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-11 Anmäld: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-24 Sista svarsdatum: 2008-11-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)