Återvändande IS-terrorister

Interpellation 2018/19:118 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den senaste tiden har de återvändande IS-svenskarna attraherat stor uppmärksamhet i svenska medier och svensk samhällsdebatt. Rapporteringar visar att det är ungefär 150 svenskar som återvänt från IS, men ingen av dessa har dömts för brott begångna i konfliktzonen. Enligt Säpo finns det omkring 100 misstänkta svenska IS-terrorister kvar i konfliktzonen.

Lagen om terrorresor infördes den 1 april 2016. Resandet var som störst 2013 och 2014; därefter började resandeströmmen klinga av. År 2016 reste ett tiotal personer. 

Parallellt med resandet har ett flertal personer återvänt till Sverige från konfliktområdet. Under 2013 återvände ett femtiotal personer från konfliktområdet, och även under 2014 och 2015 återvände ett flertal personer till Sverige. Under 2016 började dock även återvändandet att mattas av. 

Ingen lag som kriminaliserar deltagande och samröre med en terrororganisation finns dock på plats. Detta trots att problemen varit uppenbara under flera års tid. 

Det är uppenbart att Sverige från politiskt håll inte klarat av att vidta de åtgärder och stifta de lagar som krävts för att kunna ställa dessa människor inför rätta.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Varför har ministern dröjt med att presentera lagstiftning inför riksdagen som säkerställer att återvändande IS-terrorister ställs inför rätta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-05 Överlämnad: 2019-03-06 Anmäld: 2019-03-07 Sista svarsdatum: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-12
Debatt (7 anföranden)