Återetableringen av amfibieregementet i Göteborg

Interpellation 2019/20:381 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 5 mars genomfördes en totalförsvarsövning i kammaren. I övningens bakgrundsscenario blir Sveriges relation med ett fingerat land alltmer spänt, och som en följd av detta sker en eskalerande händelseutveckling som leder till att samhällsviktiga funktioner utsätts för olika typer av störningar, sabotage och cyberattacker.

I exemplen på möjliga händelser i ett sådant beskrivs att en bomb exploderar i Göteborgs containerhamn och hur oljeraffinaderier utsätts för sabotage.

Även om scenariot är fingerat är det inte ett osannolikt antagande att Göteborgs hamn och raffinaderierna på västkusten i ett skymningsläge skulle kunna utsättas för störning eller sabotage från främmande makt.

Statsrådet Peter Hultqvist har i medierna deklarerat att Göteborgs hamn är viktig för Sveriges försvarsförmåga (Göteborgs-Posten den 6 november 2019) och att han vill återetablera ett amfibieregemente till Göteborg (Göteborgs-Posten den 13 januari 2020).

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Inom vilken tidsram kan en återetablering av ett amfibieregemente i Göteborg ske?
  2. Vilka ytterligare åtgärder har ministern planerat för att stärka försvaret av Göteborgs hamn och annan samhällsviktig infrastruktur på västkusten? 
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-03-09 Överlämnad: 2020-03-09 Anmäld: 2020-03-10 Återtagen: 2020-03-13 Sista svarsdatum: 2020-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.