Arbetssökande med rätt till arbetslöshetsersättning

Interpellation 2011/12:248 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:248 Arbetssökande med rätt till arbetslöshetsersättning

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I en redovisning vid arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 31 januari 2012 redovisades från Arbetsförmedlingen att andelen arbetssökande som inte uppfyller villkoren till arbetslöshetsersättning ökat kraftigt de senaste åren.

År 2009 hade 52 procent av de sökande ingen a-kassa och år 2011 ökade detta till 61 procent.

Allt fler ställs således utanför rätten till a-kassa, bland annat på försämrade villkor till inträde och ingen höjning av taket i kassan vilket innebär att många får så lite som 50 procent av tidigare arbetsinkomst via försäkringen.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Hur ser arbetsmarknadsministern på problematiken att så få omfattas av försäkringen, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av det?

Vilka långsiktiga ambitioner har arbetsmarknadsministern med arbetslöshetsförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Svar fördröjt anmält: 2012-02-22 Sista svarsdatum: 2012-02-29 Besvarad: 2012-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)