Arbetsmiljön på Mynak

Interpellation 2018/19:306 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

På en arbetsplats med experter på arbetsmiljö finns det självklart förväntningar om att just arbetsmiljön ska vara mycket god. Experterna med denna spetskompetens bör ha en djup kunskap om vad som krävs för att skapa trivsel och god stämning på en arbetsplats. På Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle har dock flertalet medarbetare nu valt att sluta på grund av den mycket dåliga arbetsmiljön.

Myndigheten inrättades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med syftet att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.

Enligt de anställda ligger problemet hos generaldirektören, Nader Ahmadi. Anställda på myndigheten skrev i juni detta år till Arbetsmarknadsdepartementet och anklagade honom för ett hierarkiskt styre. Han påstods även ha kallat en medarbetare "tjockast på myndigheten" och bett kvinnliga anställda att bära högklackat och korta kjolar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar enligt uppgift att situationen var "oerhört allvarlig" och kallade in generaldirektören till samtal. Samtalet tycks dock inte ha lett till någon förbättring då ännu fler anställda nu har sagt upp sig på grund av den dåliga arbetsmiljön.

Jag har tagit del av ministerns svar på min skriftliga fråga men önskar mer djupgående information om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att initiera för att förbättra arbetsmiljön för de anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-08-23 Överlämnad: 2019-08-26 Återtagen: 2019-08-29 Anmäld: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.