Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Interpellation 2019/20:138 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

För en tid sedan rapporterade Sveriges Radios Ekot om att 90 procent av arbetsplatserna inom äldreomsorgen har fått anmärkningar på sin arbetsmiljö av Arbetsmiljöverket.

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckt handlar bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. Och det handlar inte bara om de fysiska riskerna, såsom tunga lyft, utan även till exempel om hur chefer hanterar personalens höga arbetsbelastning.

Självklart har arbetsgivaren ett stort ansvar för arbetsmiljön, men med så häpnadsväckande siffror måste även arbetsmarknadsministern, med ansvar för just arbetsmiljöfrågor, reagera med konkreta åtgärder. 

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra den allvarliga situationen gällande arbetsmiljön inom äldreomsorgen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Återtagen: 2019-11-19 Anmäld: 2019-11-19 Sista svarsdatum: 2019-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.