Arbetsmiljö och psykisk ohälsa

Interpellation 2019/20:112 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

I dag ser vi en alltmer stressig arbetsmiljö, och vi ska hinna mer och vara mer delaktiga i alla aktiviteter som samhälle, skola och kringorganisationer kräver av oss alla. Det är i dag många som inte klarar av det tempo som vi och vårt samhälle har skapat. Det enda du i dag kan bli sjukskriven från är ditt arbete. Det går inte att bli sjukskriven från ditt liv eller ditt livspussel.

I dag ökar antalet personer med psykiatriska diagnoser, och ca 70 procent av dessa är kvinnor. Vi hittar dessa kvinnor framför allt inom offentlig sektor, vilket är en alltmer växande sektor. I dag måste vi ha fler närvarande chefer som i tid kan upptäcka en arbetsmiljö som inte fungerar eller medarbetare som inte klarar av den stress och press som en alltmer krävande arbetsmiljö skapar i dag.

Ett exempel är den undersköterska som har arbetat länge inom äldreomsorgen och som vill ge den bästa omvårdnad man kan till sina brukare/patienter. I stället påförs en rad nya arbetsuppgifter kopplade till ett mer datoriserat samhälle, och det blir en för stor stress. Man förväntar sig att undersköterskan ska lägga sitt schema på datorn, rapportera temperatur i kyl/frys och göra alla beställningar av förbrukningsmaterial i ett system som är svårt att hantera. Ja, listan kan göras lång. Det enda denna undersköterska vill göra är att ge den enskilde brukaren vård och omsorg, inte alla de övriga kringuppgifterna. Det är dessa uppgifter som ofta leder till psykisk ohälsa.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Ser ministern de utmaningar vi har i dag med den alltmer ökande psykiska ohälsan inom vår arbetsmiljö, och vad har ministern för åtgärder att ta till?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)