Arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2007/08:839 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 20 augusti

Interpellation

2007/08:839 Arbetsmarknadspolitiken

av Peter Hultqvist (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen minskar. Under juni i år var antalet nyanmälda platser 22 000 färre än vid samma tid förra året. Signalerna om att arbetsmarknaden är på väg nedåt blir allt tydligare. Efterfrågan på arbetskraft minskar och varslen ökar. Under hösten i år förväntas arbetslösheten börja öka. Nästkommande år blir effekterna av en ökad arbetslöshet tydliga.

I denna situation kan vi nu notera att många lokala arbetsförmedlingar anser sig ha svårt att erbjuda relevanta åtgärder till arbetssökande. I Borlänge kommun har Arbetsförmedlingen vänt sig till socialförvaltningen med en förfrågan om de kan täcka kostnaderna för personer i olika utbildningsprogram. Bakgrunden är att pengarna till så kallat aktivitetsstöd är slut.

Noterbart är också att den minskade statliga ramen för arbetsmarknadsåtgärder och de försämrade förutsättningarna för plusjobben skapat stora problem. Framför allt äldre personer nära pensionsåldern har därmed hamnat i en mycket svår situation. De tvingas söka jobb på en arbetsmarknad som för deras del oftast är stängd och blir hänvisade till socialbidrag, a-kassa och sysslolöshet.

Ett exempel är en person som fungerat som så kallad klassmorfar i Ornas skola i Borlänge. Han har gjort en bra insats som rastvakt, hjälpt till i klassrummen, hållit ordning och stävjat klotter. Nu har regeringen förändrat villkoren för plusjobben till det sämre och därmed har många av dem försvunnit. Däribland det på Ornäs skola.

När de alltför snäva ramarna för arbetsmarknadsåtgärder leder till ett tryck från statliga myndigheter att kommunen ska ta över kostnader och när äldre personer nära pensionsåldern slås ut så har det gått snett. I lägen som dessa bör politikerna ta sitt ansvar och korrigera regelverken och ekonomin så att de är anpassade efter verkligheten.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta för äldre människor nära pensionsåldern att göra en samhällsinsats och få ett värdigt slut på sitt arbetsliv?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av rapporter om att statliga organ med stram ekonomi försöker få kommunerna att ta över deras ekonomiska åtaganden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-08-20 Anmäld: 2008-08-21 Svar fördröjt anmält: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-11
Debatt (7 anföranden)