Arbetsmarknadspolitik

Interpellation 2011/12:250 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 16 februari

Interpellation

2011/12:250 Arbetsmarknadspolitik

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetslösheten ökar. Företag som Sandvik, Stora Enso, SAS och SSAB drar ned.

Astra Zeneca flyttar viktiga forskningsjobb från Sverige.

Arbetsförmedlingens rapporter om svensk arbetsmarknad innehåller många tecken som visar att läget blir allt värre.

I januari varslades 6 600 personer om uppsägning, vilket är 2 600 fler än samma månad förra året. Den absolut största smällen tar industrin med omkring 5 600 varslade i januari.

I januari var 405 000 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller som deltagare i olika program.

Den moderatledda regeringen har så här långt inte tagit några initiativ för att bryta utvecklingen. De åtgärder man har byggt sin politik på har visat sig inte fungera. Jobbskatteavdraget och försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen har inte skapat några fler jobb. Nu krävs krafttag av regeringen om arbetslösheten ska kunna pressas tillbaka.

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik hejda den pågående utvecklingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-16 Anmäld: 2012-02-16 Svar fördröjt anmält: 2012-02-21 Besvarad: 2012-03-13
Debatt (8 anföranden)