Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2018/19:60 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen lovade år 2013 att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU till år 2020.

"Vi ska nå lägst arbetslöshet i EU. Det är det förpliktigande delmålet, men vi ska mot full sysselsättning. Det mina vänner är Socialdemokratisk politik!" Det var statsministerns egna ord. 

Då låg Sverige på 10:e plats bland EU:s länder. Efter en mandatperiod med socialdemokratiskt styre är vi nu på 19:e plats, trots en långvarig högkonjunktur. Arbetslösheten har visserligen sjunkit till följd av högkonjunkturen, men den har sjunkit snabbare i andra länder och är lägre i länder med svagare konjunktur. Jag noterar också att arbetslöshetsmålet inte nämndes över huvud taget i regeringsförklaringen, vilket är häpnadsväckande.

Det saknas även politik för fler jobb i den överenskommelse som nu ligger till grund för regeringspolitiken. I stället ligger fokus på sänkta skatter för höginkomsttagare och på att människor ska jobba mindre.

Regeringen stoltserar gärna med att sysselsättningsgraden är rekordhög i Sverige. Det är den i många länder tack vare den rådande högkonjunkturen i Europa. Enligt arbetsmarknadsministern så beror regeringens misslyckande på den M-KD-budget som endast varit gällande i några veckor. 

Faktum är dock att vi med den socialdemokratiska regeringen har tappat placering efter placering.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra arbetslöshetsstatistiken, och varför har regeringen tagit bort målet om lägst arbetslöshet i EU i regeringsförklaringen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Återtagen: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-03-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.