Arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2011/12:107 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 10 november

Interpellation

2011/12:107 Arbetslöshetsförsäkringen

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetslöshetsförsäkringen har av den moderatledda regeringen angivits som ett av de viktigaste verktygen för att komma till rätta med arbetslösheten. Efter fem år kan vi nu utvärdera den förda politiken och konstatera att den inte har fungerat. Det konstaterar bland andra statsministern själv i en intervju i Svenska Dagbladet där han på en fråga om hur den som är arbetslös ska försörja sig svarar med att hänvisa till att arbetslösa ska leva på sina föräldrar, eventuell partner eller försörjningsstöd, det vill säga det som i dagligt tal brukar kallas socialbidrag.

Kommer arbetsmarknadsministern med anledning av misslyckandet med arbetslöshetsförsäkringen att ta initiativ till förändringar i försäkringen?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ för att den som drabbas av arbetslöshet inte ska behöva hänvisas till föräldrar, eventuellt en partner eller försörjningsstöd för att överleva? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Svar fördröjt anmält: 2011-11-22 Besvarad: 2011-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (17 anföranden)