Arbetslöshetsförsäkring och inkomstbortfallsprincip

Interpellation 2011/12:415 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:415 Arbetslöshetsförsäkring och inkomstbortfallsprincip

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I en rapport till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen som presenterades i maj 2012 framgår det att den trygghet som socialförsäkringar som sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska ge har urholkats.

Sverige hade den näst högsta ersättningsnivån i arbetslöshetförsäkringen i mitten av 2000-talet men har ramlat ned och hamnar nu under genomsnittet för OECD-länderna.

De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco kräver att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. I dag ligger maxersättningen från a-kassan under 50 procent av genomsnittslönen i Sverige.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Engström är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-01 Svar fördröjt anmält: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)