Arbetslöshetens verkliga omfattning och krav på arbetsgivaren

Interpellation 2008/09:143 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 20 november

Interpellation

2008/09:143 Arbetslöshetens verkliga omfattning och krav på arbetsgivaren

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Varselvågen fortsätter med oförminskad styrka. Med 20 000 varsel i oktober och hittills nästan 9 000 varsel i november riskerar vi att gå mot en period av djup och långvarig arbetslöshet.

Samtidigt vet vi att de varsel som rapporteras till Arbetsförmedlingen bara visar en del av alla anställningar som upphör medan de företag som varslar färre än fem personer är undantagna från varsel. Inte heller vet vi hur många visstidsanställda som dagligen drabbas av lågkonjunkturen genom att de inte får vikariatet förlängt.

Arbetsmarknadsministern har i riksdagen sagt att arbetsgivarna har ett ansvar för de personer de säger upp och att ansvaret inte i dåliga tider får skyfflas över på skattebetalarna. Det är välkommet. Samtidigt har jag svårt att se hur små företag ska klara av att ta ett större ansvar än de redan gör.

Jag vill ställa följande frågor till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att få en riktig kunskap om hur många jobb som egentligen försvinner samt hur många som blir arbetslösa?

Vilka ytterligare pålagor, inte minst för småföretagen, innebär ministerns krav på arbetsgivarna att ta ett större ansvar vid uppsägningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-20 Anmäld: 2008-11-20 Besvarad: 2008-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)