Arbetslösheten

Interpellation 2012/13:33 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 18 oktober

Interpellation

2012/13:33 Arbetslösheten

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Nya rapporter om varsel kommer nu varje dag. Sveriges arbetsmarknad skakar. Det handlar om stora neddragningar och även rena företagsnedläggningar. De som nu kastas ut i arbetslöshet möter en tuff situation med en redan stor skara arbetssökande. De drabbas också av en obefintlig arbetsmarknadspolitik som inte ger rätt förutsättningar att gå vidare till nya jobb. Dessutom drabbas de arbetslösa av ekonomiska svårigheter då a-kassan nu är så dålig att den inte räcker till de behov som en familjeförsörjare har.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Vad tänker arbetsmarknadsministern sätta in för aktiva åtgärder för att rätta till bristerna i arbetsmarknadspolitiken?

När tänker arbetsmarknadsministern höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-18 Anmäld: 2012-10-18 Besvarad: 2012-11-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)