Arbetslivsintroduktionen

Interpellation 2009/10:372 av Nilsson, Jennie (s)

av Nilsson, Jennie (s)

den 10 maj

Interpellation

2009/10:372 Arbetslivsintroduktionen

av Jennie Nilsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

De människor som utförsäkras från sjukförsäkringen ska nu få tre månaders arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Den 15 januari var 250 hallänningar inskrivna i en sådan åtgärd, under året kommer långt fler att bli berörda.

Det är många som uttrycker oro över hur arbetslivsintroduktionen kommer att fungera. Det gäller de människor som på grund av att de passerat en dogmatiskt satt tidsgräns och därför är hänvisade till introduktionerna, naturligtvis, men även många av de handläggare som arbetar på Arbetsförmedlingen. Många arbetsförmedlare är frustrerade och oroliga för att de vare sig har personella resurser eller verktyg för att klara arbetslivsintroduktionen.

Jag har därför följande frågor till arbetsmarknadsministern:

Bedömer arbetsmarknadsministern att det är rimligt att människor tvingas lämna sjukförsäkringen trots att de inte är medicinskt färdigbehandlade och inte har återfått sin arbetsförmåga?

Är det arbetsmarknadsministerns ställningstagande att de förutsättningar och verktyg som regeringen gett Arbetsförmedlingen för att klara arbetslivsintroduktionen är tillräckliga?

Hur ser arbetsmarknadsministern på det faktum att människor tvingas säga upp sig från sitt arbete där de fungerar väl och orkar arbeta deltid för att ställa sig i kön hos Arbetsförmedlingen?

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder med anledning av faktiskt utfall innebärande att många får sänkt ersättning?

På vilket sätt avser arbetsmarknadsministern att utvärdera och följa upp resultat och effekter av genomförda förändringar, och hur och när kommer, enligt arbetsmarknadsministerns avsikter, en avrapportering till Sveriges riksdag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-10 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-25
Debatt (7 anföranden)