Arbetslivsforskningens framtid

Interpellation 2006/07:192 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 22 december

Interpellation

2006/07:192 Arbetslivsforskningens framtid

av Raimo Pärssinen (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Arbetslivsinstitutet läggs ned den 1 juli 2007. ALI har 400 anställda och lokal verksamhet i Stockholm, Malmö, Umeå, Göteborg, Norrköping, Östersund och Visby. Det globala forskarsamhället har i stor omfattning protesterat mot nedläggningen som gör att Sverige och Portugal blir de enda staterna utan ett särskilt institut för arbetslivsforsning. Enligt uppgift ska den svenska arbetslivsforskningen räddas av de etablerade universiteten.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka kontakter har utbildningsministern tagit med de etablerade universiteten för att rädda svensk arbetslivsforskning och bereda åtminstone en del av forskarna plats och finansiering på de etablerade universiteten?

Sveriges internationella rykte som forskningsnation har allvarligt skadats genom hanteringen av ALI. Vilka insatser kring arbetslivsforskningen planeras av utbildningsministern för att vårt renommé ska kunna återupprättas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-22 Anmäld: 2006-12-22 Besvarad: 2007-01-23
Debatt (13 anföranden)