Arbetskraftsinvandring

Interpellation 2016/17:368 av Johanna Jönsson (C)

av Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt regeringens faktablad om svensk migrations- och integrationspolitik från februari 2017 är ett av regeringens mål att "främja en behovsstyrd arbetskrafts­invandring". Migrationsministern har förra året sagt att "vi inte ska göra det svårare att komma hit till Sverige som arbetskraftsinvandrare".

Varken Centerpartiet eller regeringen vill återinföra en myndighetsprövning av behovet av arbetskraftsinvandring genom till exempel en prövning av vad som utgör ett bristyrke. Sverige hade en sådan prövning tidigare, vilket gjorde rekrytering av utländsk kompetens svårare.

Men näringsminister Mikael Damberg föreslog nyligen på DN Debatt att det ska bli svårare för väldigt många personer att komma hit till Sverige som arbets­krafts­invandrare och antyder tydligt att någon form av myndighets­prövning av bristyrken införs. Det är en helt annan linje än vad regeringen och migrations­ministern har framfört.

Som statsråd borde Morgan Johansson och Mikael Damberg tala med regeringens röst. Men här säger de emot varandra.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Avser justitie- och migrationsministern och regeringen fortfarande att främja arbetskraftsinvandringen, eller kan det bli aktuellt att införa någon form av myndighets­prövning av bristyrken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-10 Överlämnad: 2017-03-14 Anmäld: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)