Arbetsförmedlingens regleringsbrev

Interpellation 2013/14:106 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 11 november

Interpellation

2013/14:106 Arbetsförmedlingens regleringsbrev

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Den 15 mars i år skickade Arbetsförmedlingen in en begäran till regeringen om önskade förändringar av regleringsbrev och förordningar. Arbetsförmedlingens begäran kom efter att frågan beretts gemensamt med Försäkringskassan och Folkbildningsrådet.

Goda erfarenheter från Studiemotiverande folkhögskolekurs och ett EU-finansierat projekt med förrehabilitering gör att Arbetsförmedlingen vill kunna erbjuda liknande insatser för en vidgad målgrupp. Arbetsförmedlingen bedömer att de två förslagen ryms inom beviljade anslag till arbetsmarknadspolitiken för 2013. Förslaget som gäller korttidsutbildade med särskilda behov är nu på plats.

Däremot så bereds förslaget om förrehabilitering fortfarande på Arbetsmarknadsdepartementet.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Svantesson är följande:

Har arbetsmarknadsministern för avsikt att bevilja Arbetsförmedlingens begäran för att kunna genomföra förslaget angående förrehabilitering?

Har arbetsmarknadsministern fått andra förslag från Arbetsförmedlingen på förändringar av regleringsbrevet till myndigheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-11 Anmäld: 2013-11-12 Besvarad: 2013-11-22
Debatt (7 anföranden)