Arbetsförmedlingen

Interpellation 2018/19:17 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsförmedlingen står med betydande problem. Resultaten är låga, och de åtgärder som syftar till att få människor i arbete har kantats med stora utmaningar. Statsrådet Johanssons strategi att Arbetsförmedlingen skulle bli en matchningsspecialist har misslyckats.

Regeringens passivitet under senare år har varit anmärkningsvärd. Trots riksdagens tydliga tillkännagivanden har regeringen inte valt att agera under fyra år och genomföra de reformer som krävs för att stärka resultatstyrningen och öppna upp för nya förmedlingsaktörer.

Punkten 18 i vänsterregeringens så kallade januariöverenskommelse återupprepar mycket av det som riksdagen har signalerat i olika tillkännagivanden sedan 2014. I texten står att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och att ett nytt system baserat på LOV ska införas.

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är följande:

 

1. Hur ska statsrådet införa det nya systemet?

2. Hur stora är implementeringskostnaderna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-01-25 Överlämnad: 2019-01-25 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-01 Sista svarsdatum: 2019-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)