Arbetsförmedlingen

Interpellation 2017/18:585 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut – En inventering av regeringens initiativ 2014–2018 pekar på att av de 92 reformer kring företagande som den rödgröna regeringen har genomfört sedan 2014 har 53 varit skadliga för näringslivet i Sverige.

Exempelvis kramar regeringen fortsatt Arbetsförmedlingen trots att det är uppenbart att myndigheten inte fungerar. För att undvika att direkt behöva hantera frågan valde regeringen och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i stället att tillsätta en utredning som ska vara klar i januari 2019.

Det ska sägas att det är svårt att vara arbetsförmedlare. Jobbet är slitigt, stressigt och med press ifrån många olika håll på att leverera. Men Arbetsförmedlingen är en förlegad och daterad organisation som inte levererar. Och det har den inte gjort på väldigt många år.

I dag är det färre än 15 procent av alla nya jobb som förmedlas via Arbetsförmedlingen, antingen via Platsbanken eller en arbetsförmedlare. Det är en förmedling som inte klarar av sitt grundläggande uppdrag: att förmedla jobb. Varje år spenderas 80 miljarder kronor på Arbetsförmedlingen, och myndigheten har lägst förtroende bland svenska folket av samtliga myndigheter i vårt land.

Det är därför rimligt att Arbetsförmedlingen avskaffas i sin nuvarande form och att myndighetens resurser utnyttjas på ett bättre vis för att hjälpa människor att komma i arbete, inte minst de individer som i dag står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Jag vill fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka arbetsmarknads- och samhällsekonomiska vinster ser ministern med att behålla Arbetsförmedlingen när det är en myndighet som inte klarar av sitt uppdrag?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Inte besvarad: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-28