Apotek i glesbygden efter avregleringen

Interpellation 2011/12:244 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:244 Apotek i glesbygden efter avregleringen

av Maria Stenberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Avregleringen av apoteksmarknaden skulle innebära både bättre tillgänglighet och lägre priser för medborgarna. Men det finns i dag många medborgare som kan konstatera att så inte blivit fallet. Tydligast att det varken blivit bättre eller billigare med avregleringen av Apoteket AB är det för många människor som bor på landsbygden och i glesbygden. Människor har fått uppleva väntetider för att kunna få hämta ut sina mediciner och antalet apotektsombud minskar. Tillgängligheten på mediciner upplevs som minskad och det finns en oro för vad som ska hända i framtiden.

Utifrån glesbygdsperspektivet och den oro som finns ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Göran Hägglund som handlade om tillgången på mediciner och god tillgänglighet för apotektstjänster för människor som bor i glesbygden. Svaret handlade om att regeringen följer frågan. När det är mindre än sex månader kvar innan avtalet om apoteksombuden upphör så känns statsrådets svar varken lugnande eller framtidsinriktat.

Avser socialministern att ta några initiativ som kommer att garantera apoteksverksamhet i glesbygden även när avtalet om apoteksombud upphör vid halvårsskiftet 2012?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-28 Sista svarsdatum: 2012-02-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)