Användningen av skattemedel

Interpellation 2009/10:316 av Axelsson, Lennart (s)

av Axelsson, Lennart (s)

den 26 mars

Interpellation

2009/10:316 Användningen av skattemedel

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Tidningen Expressen avslöjade nyligen i en artikel hur ”välfärdens vinster går till skatteparadis”. Mina frågor grundar sig i stora delar på denna artikel.

Drömmen om ”ett apotek i varje gathörn som ägs av apotekaren själv”, som socialminister Göran Hägglund gav uttryck för innan försäljningen av apoteken inleddes, blev aldrig något annat än en dröm.

Den allra största delen, 465 apotek, såldes i november till fyra stora kedjor. Tre av dem ägs av riskkapitalbolag. Mycket av den sjukvård som är skattefinansierad men drivs i privat regi ägs i flera fall av riskkapitalister med säte i skatteparadis. En granskning i tidskriften Veckans affärer visade att riskkapitalbolagen ägnar sig åt en skatteplanering som är oerhört lönsam. Under 2006 delade sex riskkapitalister på 9,2 miljarder kronor, men deklarerade bara för 426 miljoner kronor i sammanlagd förmögenhet. Bland de granskade fanns grundarna till flera av de riskkapitalbolag som i dag äger både vårdbolag, skolor och apotek.

När socialminister Göran Hägglund invigde det första privata apoteket på Scheelegatan i Stockholm pratade han om ”sund konkurrens”. Men enligt undersökningsföretaget Tax research i London så konkurrerar riskkapitalföretagen inte alls på samma villkor som små och medelstora företag som gör affärer på nationell nivå eftersom de måste betala skatt.

I samhällsdebatten har ännu inte hörts särskilt mycket om det högst anmärkningsvärda i att den borgerliga regeringen säljer ut gemensamma tillgångar som apoteksrörelsen och andra verksamheter inom vår skattefinansierade hälso- och sjukvård och på så sätt skickar över svenska folkets vårdpengar till en bransch vars affärsidé – förutom att effektivisera bolag och sälja dem vidare med god vinst – också går ut på att tjäna pengar på avancerad skatteplanering.

Det är inte en önskvärd utveckling när svenska folkets skattepengar går till vinster i riskkapitalbolag i stället för till som ett exempel flera anställda i äldreomsorgen.

Mina frågor är:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att förändra den utveckling som beskrivs ovan?

Vilka initiativ kommer socialministern att ta för att öka insynen och säkra kvaliteten i dessa skattefinansierade vårdföretag och samtidigt säkra en sund konkurrens som gör det möjligt för även mindre företag och personalkooperativ att konkurrera?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-03-26 Anmäld: 2010-04-01 Svar fördröjt anmält: 2010-04-06 Besvarad: 2010-04-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)