Användandet av OPS-lösningar

Interpellation 2013/14:478 av Ingela Nylund Watz (S)

av Ingela Nylund Watz (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

En finansieringsmetod för offentliga projekt som varit mycket omdiskuterad är så kallade OPS-lösningar (offentligt-privat samarbete).

Finansministern har tidigare uttalat sig mot användandet av OPS-lösningar. Han har kallat detta för att handla på kredit. Det allmänna lånar av privata finansiärer i stället för att låna billigare själv på den öppna marknaden. Därför har finansministern också stoppat användning av OPS-lösningar på statlig nivå. På lokala politiska nivåer används de dock fortfarande.

Ett uppseendeväckande exempel är uppförandet av Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Stockholms läns landsting valde att sluta ett särskilt avtal med Skanska i stället för att genomföra en sedvanlig upphandling. Skanska fick uppdraget att bygga sjukhuset tillsammans med det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree och ska förutom att bygga sjukhuset också sköta driften fram till 2040. Totalt skulle prislappen landa på 52 miljarder kronor, varav sjukhuset skulle stå för 14,5 miljarder kronor. Den summan har sedan dess vuxit med miljardbelopp.

Enligt McKinseys uppgifter kostar Nya Karolinska 46 000 per kvadratmeter, att jämföra med genomsnittskostnaden på 30 000 kronor per kvadratmeter för skandinaviska sjukhus. Kvadratmeterpriset för Karolinska ligger alltså 53 procent över det skandinaviska snittet och även över snittet i Europa. Kanske är bygget av Nya Karolinska världens dyraste sjukhusbygge. Det kommer otvetydigt att gå ut över resurser som kunnat användas till vård i Stockholm.

Jag har följande frågor till finansministern:

Står finansministern fast vid sin kritik angående OPS-lösningar?

Om så är fallet, för finansministern en dialog med kommuner och landsting för att stävja användandet av OPS-lösningar som riskerar att avsevärt fördyra offentliga projekt?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-13 Överlämnad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-06-04 Förfallen: 2014-06-25