Antalet flygplatser i Stockholm

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. ”Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt att ha två flygplatser i en så liten stad som Stockholm. Det kan bli lättare att få långa linjer exempelvis till Asien om vi bara har en.”

Befolkningsökningen i Stockholmsregion är kraftig, och varje dag uppskattas regionen växa med två fulla SL-bussar. Regionen är även en tillväxtmotor för hela vårt land och utgör samtidigt ett nav för många företag som är verksamma utanför våra största städer. Dessa faktorer, tillsammans med andra, leder till att vikten av goda flygförbindelser till och från Stockholmsregionen med största sannolikhet enbart kommer att öka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet Anna Johansson att det råder ett motsatsförhållande mellan att bygga ut Arlandas kapacitet för att kunna attrahera fler flygbolag och etablera ytterligare interkontinentala långlinjer och att samtidigt bevara Bromma flygplats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-10 Överlämnad: 2015-06-11 Anmäld: 2015-06-12 Sista svarsdatum: 2015-08-28 Svarsdatum: 2015-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)