Ansvar för teckenspråkig kultur

Interpellation 2012/13:453 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:453 Ansvar för teckenspråkig kultur

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Det finns i dag ingen myndighet med övergripande ansvar för den teckenspråkiga kulturen, vilket bland annat organisationen We Sign uppmärksammat.

Kulturrådet har inom ramen för sitt nuvarande uppdrag inte möjlighet att ta på sig detta uppdrag och Myndigheten för tillgängliga medier har endast uppdraget att distribuera översatt litteratur.

Riksteaterns Tyst Teater bär en del av det nationella uppdraget men då som en del av Riksteaterns uppdrag.

På Kulturdepartementet hanteras dessa frågor under "funktionsnedsättning" trots att det är en språk- och kulturfråga.

Det är flera frågor som behöver få en bättre behandling; förbättrad nationell kompetens avseende svenskt teckenspråk, dövas kultur, teckenspråkig identitet, teckenspråkigt kulturliv och kulturarv.

Kulturrådet borde vara en lämplig myndighet för att hantera dessa frågor men behöver då få ett tydligt uppdrag.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är därför vilka åtgärder kultur- och idrottsministern tänker vidta med anledning av ovanstående.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-05-30 Anmäld: 2013-05-30 Återtagen: 2013-06-07