Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling

Interpellation 2014/15:271 av Jonas Sjöstedt (V)

av Jonas Sjöstedt (V)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I Region Östergötland ska delar av busstrafiken upphandlas på nytt. Minst 300 chaufförer är direkt berörda av denna upphandling. Samtliga chaufförer kommer nu att sägas upp. Om en ny utförare vinner anbudet får de anställda söka sina jobb igen. Risken är uppenbar att en del inte blir återanställda medan andra kan få tillfälliga anställningar eller deltider.

Detta är ett av många exempel på hur anställdas rättigheter sätts ur spel i samband med upphandlingar. Vänsterpartiet anser att en ny utförare ska ha ett ansvar för att överta befintlig personal.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är:

 

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att komma till rätta med denna situation?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-06 Anmäld: 2015-02-10 Sista svarsdatum: 2015-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)