Anslag för ökat företagande

Interpellation 2017/18:23 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I den presenterade höstbudgeten från regeringen är det svårt att utläsa om det utgår anslag till fler aktörer inom företagsrådgivning och utveckling än Almi Företagspartner, som är en statlig aktör på området.

Det har tidigare varit stor besvikelse hos Coompanion, Winnet med flera samt inte minst hos Nyföretagarcentrum, som finns över hela landet och har flest möten och rådgivningstillfällen med personer som vill starta företag.

Årligen ges 17 000–20 000 personer rådgivning kring start av företag genom Nyföretagarcentrum. Av dessa startar 7 000–10 000 nya hållbara företag, och tillsammans med de övriga aktörerna är det betydligt fler än Almi, som dock varje år får betydligt högre anslag till sin verksamhet.

Om regeringen menar allvar med sina olika strategier för innovation, export med mera behövs fler som ger rådgivning för att möta olika personers kunskap och bakgrund, inte minst kvinnor och utlandsfödda. Det handlar också om att kunna starta företag tillsammans, till exempel i ekonomisk förening eller i andra associationsformer, för att möta marknadens behov och uppfylla drömmen hos dem som vill starta sitt företag. Där inbegrips också förståelsen för behovet av riktiga mikrolån, som kräver ett samarbete mellan kreditinstitut, banker och fonder.

Min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg är därför följande:

 

Kan ministern ge en förklaring till, och en bild av, vilka aktörer som ska ges anslag utifrån vilken strategi för att möta behovet av fler och växande företag över hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-09 Överlämnad: 2017-10-10 Anmäld: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-10
Debatt (7 anföranden)