anhöriginvandring

Interpellation 2003/04:228 av Darell, Linnéa (fp)

av Darell, Linnéa (fp)

den 15 januari

Interpellation 2003/04:228

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om anhöriginvandring

Det är snart två år sedan Anhörigkommittén avlämnade sitt delbetänkande SOU 2002:13 Vår anhöriginvandring. Ännu har riksdagen inte fått någon proposition att ta ställning till. På en fråga i kammaren i februari 2003 svarade dåvarande ansvarig minister Jan O Karlsson att regeringen avvaktade förhandlingarna om EG-direktiven kring familjeåterförening.

Nu har ytterligare ett år förflutit och fortfarande har ingenting hänt. Speciellt allvarligt är detta då det gäller gamla människor, som för sin trygghet och omvårdnad skulle behöva få återförenas med sina barn i Sverige. I min hemkommun Linköping finns ett gammalt par från Kosovo, 73 respektive 68 år gamla, som inte har några av sina barn eller släktingar kvar i hemlandet. Fyra av barnen finns i Sverige och är beredda att ta hand om sina föräldrar. Båda makarna har ett tillsynsbehov på grund av sjukdom och i Kosovo är deras tidigare hem skövlat.

Anhörigkommittén skriver i sitt betänkande att det har till exempel blivit omotiverat svårt för en äldre förälder, som blivit sjuk eller på annat sätt beroende av barnet, att få uppehållstillstånd. Kommittén föreslår att kraven på hushållsgemenskap, beroende redan i hemlandet och snar ansökan, upphör. I stället, skriver kommittén, ska som förutsättningar för uppehållstillstånd för föräldrar och vuxna barn gälla ett krav på beroende eller andra särskilda skäl.

Jag tror tyvärr inte att mitt exempel är det enda. Men det speglar hur olycklig denna utdragna hantering av Anhörigkommitténs förslag är. För en gammal och sjuk människa bidrar varje dag av otrygghet och oro till ytterligare försvagning. Anhöriga undrar om det kommer att bli möjligt för sina föräldrar att få stanna i Sverige sina sista år.

Mina frågor till statsrådet Holmberg är:

1.Vilka initiativ har statsrådet tagit för att påskynda förhandlingarna kring EG-direktivet om familjeåterförening?

2.I avvaktan på EG-direktivet är statsrådet beredd att ta initiativ till regeländringar i syfte att underlätta familjeåterförening avseende gamla föräldrar och vuxna barn, i enlighet med Anhörigkommitténs förslag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-01-15 Anmäld: 2004-01-20 Besvarad: 2004-02-03 Sista svarsdatum: 2004-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.