Ångermånaden för asylsökande

Interpellation 2006/07:631 av Pertoft, Mats (mp)

av Pertoft, Mats (mp)

den 30 maj

Interpellation

2006/07:631 Ångermånaden för asylsökande

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Vi tar i dag emot många flyktingar i Sverige från krigets Irak. Många av dessa flyktingar söker sig till orter där de har släkt och vänner, som till exempel Södertälje, något som är lättförståeligt eftersom Södertälje med sin stora grupp assyrier/syrianer och kaldéer är väl känt bland kristna i Irak.

Vid sin första kontakt med Migrationsverket får flyktingarna välja om de själva vill ordna ett eget boende enligt EBO-lagen eller om man vill utnyttja Migrationsverkets stöd i att finna en bostad i någon kommun i Sverige. Om man väljer att själv söka bostad kvarstår Migrationsverkets erbjudande om stöd under en månad. Därefter kan man som flykting inte få hjälp att finna ett eget boende i en annan kommun.

Flyktingar som anländer hit från krigets Irak är ofta präglade av sina traumatiserande upplevelser och behöver en längre tid än en månad för att landa i Sverige på en för dem trygg plats. Och ett exempel för en sådan trygg plats är i dag Södertälje, med dess starka assyrisk/syrianska och kaldéiska kultur. Men efter det att man landat, till exempel efter tre–fem månader, inser man ofta att förutsättningarna för exempelvis bostad inte är de bästa i Stockholmsregionen. Då börjar man se sig omkring och skulle behöva den hjälp som Migrationsverket erbjöd direkt vid ankomsten. Men detta förhindras av det nuvarande regelverket.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att Migrationsverket förändrar sitt regelverk så att flyktingar kan få hjälp med att få en ny placeringskommun även efter den första månaden, eller varför inte under hela processtiden tills de fått uppehållstillstånd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-30 Anmäld: 2007-05-30 Svar fördröjt anmält: 2007-06-14 Besvarad: 2007-06-18