Ändringar i utlänningslagen

Interpellation 2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Under fyra år av regeringsinnehav har sittande regering inte åtgärdat de stora problem vi har med att utlänningar som begår brott i Sverige utvisas i mycket låg utsträckning eller i många fall inte alls, trots grova brott.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är därmed:Varför har regeringen inte föreslagit ändringar i utlänningslagen som ser till att utvisning blir obligatorisk när en utlänning dömts för brott alternativt gör utvisning till huvudregel, så att andelen som utvisas åtminstone kraftigt ökar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-02 Överlämnad: 2018-05-02 Anmäld: 2018-05-03 Sista svarsdatum: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)