Amorteringskrav och fallande nyproduktion på bostadsmarknaden

Interpellation 2017/18:538 av Isabella Hökmark (M)

av Isabella Hökmark (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Skärpt amorteringskrav och insats gör att många vanliga inkomsttagare inte kan köpa en bostad. Nyproduktionen går nu kraftigt ned med bostadsprojekt som inte blir av. Färre lägenheter byggs och samtidigt med det krympande utbudet kan människor varken köpa eller flytta till större eller mindre, då nya krav ger små möjligheter till finansiering på grund av för låg inkomst. 

Regeringen lamslår bostadsmarknaden. Amorteringskravet har lett till ett minskat utbud och en kraftigt minskad rörlighet, vilket gör det omöjligt för de flesta att kunna finansiera en bostad. Dessutom visar det sig nu att regeringens stora vallöften från 2014 visar sig bli en ren flopp, inte minst i Storstockholm där regeringens bostadspolitiska flaggskepp inte har gett en enda hyresrätt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Hur avser statsrådet att agera med anledning av effekterna av det skärpta amorteringskravet och den fallande nyproduktion som vi nu ser på bostadsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)