Allmän visstid

Interpellation 2014/15:223 av Christian Holm (M)

av Christian Holm (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Att öka antalet vägar in på arbetsmarknaden och sänka trösklarna till densamma för att jobben ska bli fler är viktigt såväl för enskilda individer som för Sverige som land.

En arbetsrätt som ger trygghet är viktig. Kommer man inte in på arbetsmarknaden till en början berörs man dock inte av denna. Grunden för att fler ska komma i arbete är självklart att nya jobb skapas. Att vi har ett bra företagsklimat och en tillväxtinriktad politik är en bra grund för detta. Vi bör också se till att det blir mer lönsamt och mindre riskfyllt att anställa. Vissa grupper på arbetsmarknaden har särskilt höga trösklar för att komma in på arbetsmarknaden och är särskilt berörda av detta. Tillsvidareanställningar är i dag den huvudsakliga anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden och har så varit under lång tid. 2007 införde alliansregeringen allmän visstidsanställning som en ny anställningsform för att ytterligare öka incitamenten för att anställa och för att öppna fler dörrar till arbetsmarknaden.

Regeringen har inte varit helt tydlig om var man står i denna fråga. Däremot har Vänsterpartiet, som regeringen är beroende av, varit tydliga med att de vill avskaffa denna anställningsform.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Hur ser arbetsmarknadsministern på anställningsformen allmän visstidsanställning, och kommer ministern och regeringen ge efter för Vänsterpartiets krav på att avskaffa den?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-26 Överlämnad: 2015-01-27 Anmäld: 2015-01-28 Svarsdatum: 2015-02-10 Sista svarsdatum: 2015-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)