alkoholpolitisk handlingsplan

Interpellation 1999/2000:388 av Magnusson, Göran (s)

av Magnusson, Göran (s)

den 28 april

Interpellation 1999/2000:388

av Göran Magnusson (s) till socialminister Lars Engqvist om alkoholpolitisk handlingsplan

Handlingsplan för de nya alkoholpolitiska förutsättningarna

Öl, vin och sprit kan inte på grund av de negativa sociala och medicinska effekterna behandlas som varor vilka som helst.

Det var temat i den motion som 1988 väcktes av några socialdemokrater med anledning av propositionen inför EES-förhandlingarna.

En hörnsten i den svenska alkoholpolitiken har varit desintresseringsprincipen, dvs. det enskilda vinstintresset skulle begränsas, vilket förklarar de statliga monopolen, av vilka nu endast detaljhandelsmonopolet återstår.

Genom EES-avtal och EU-medlemskap har de privata aktörerna ökat både i antal och i omsättning. De förändringar av införselkvoterna som tvingats fram snabbare än förutsett i förening med trycket på sänkningar av alkoholskatterna, skapar nya alkoholpolitiska förutsättningar.

Erfarenhet och beprövad vetenskap ger anledning till stor oro inför den ökning av konsumtionen som torde följa av sänkta priser och ökad tillgänglighet. Man kan naturligtvis hoppas att hittillsvarande erfarenheter skulle komma på skam, men inget talar för att det ska bli fallet.

Bakom den utveckling vi nu är mitt uppe i ligger förstås dels det faktum att det svenska undantaget för alkoholprodukter vid EU-inträdet blev för svagt utformat, dels ett mångårigt lobbyarbete av olika ekonomiska intressegrupper. De har verkat både i Bryssel och gentemot hemmaopinionen. Och deras mål är ännu inte uppnått; Systembolagets monopol är fortsatt en skavande sten i skon. Det ligger stora pengar i att bryta upp det sista monopolet.

Inför de förändringar som förutsågs i början av 1990-talet utreddes vilka medel som skulle kunna användas fortsättningsvis för att begränsa konsumtionen. Förändringarna nu är än mer påtagliga och riskfyllda.

Min fråga till socialministern är:

Vilka strategier ämnar regeringen utarbeta nu för att begränsa de sociala och medicinska skadorna av en ökning av alkoholkonsumtionen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen: 1899-01-01 Inlämnad: 2000-04-28 Anmäld: 2000-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.