Alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 16 mars 2015 skrev infrastrukturministern under en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Alkobommarna är här för att stanna”. I artikeln skriver statsrådet och Karin Svensson Smith (MP) att den försöksverksamhet med alkobommar i Göteborg och Stockholm som genomförts haft mycket god effekt.

Dessutom skriver statsrådet att alkobommarna kommer att hjälpa regeringen att nå sitt mål om att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det är givetvis glädjande att infrastrukturministern tar hänsyn till jobbskapande effekter av regeringens förslag, så som statsminister Stefan Löfven en gång lovade skulle ske. Av artikeln framgår dock inte något om vilka beräkningar som gjorts på av sysselsättningseffekterna av just alkobommar.

Jag ställde en skriftlig fråga till infrastrukturministern i januari 2016 om när vi kan förvänta oss att få se alkobommar i svenska hamnar. I svaret (den 10 februari 2016) finns ingen information om någon tidpunkt. Att infrastrukturministern i svaret anger att ”min utgångspunkt är att alkobommar är en intressant möjlighet för att förhindra rattfylleri från färjetrafiken och på så sätt öka trafiksäkerheten” är otillräckligt.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson när vi kan förvänta oss alkobommar i våra svenska hamnar.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-15 Överlämnad: 2016-02-15 Anmäld: 2016-02-23 Sista svarsdatum: 2016-03-07 Svarsdatum: 2016-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)