Akutsjukvården i Göteborgsområdet

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S)

av Shadiye Heydari (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vittnesuppgifterna är många om att allt inte står rätt till på akutmottagningarna i Göteborgsområdet. Några exempel: Personal på akuten på Sahlgrenska mår dåligt, skriver flera fackliga skyddsombud i en arbetsmiljöanmälan. Den höga patientinströmningen i kombination med att patienter blir kvar länge i väntan på avdelning gör att personalen inte anser sig hinna med viktiga arbetsuppgifter. 

Den ansvarige verksamhetschefen för Mölndals akutmottagning säger sig inte kunna garantera patientsäkerheten. Han redovisar i medier en brist på vårdplatser som är större än vad jag någonsin har upplevt tidigare.

Läkaren Valeria Castro vid Sahlgrenska skriver i ett uppmärksammat inlägg på Facebook att det inte finns tillräckligt med vårdplatser på grund av sjuksköterskebristen. Hon ger vidare en bild av att läget på akuten är utom kontroll och att arbetsmiljön och den påtagliga stressen gör att hennes kollegor ständigt ligger på bristningsgränsen.

Andra anställda berättar för medier att Sahlgrenska är som en tickande bomb och vi är inte långt från att den exploderar.

Samtidigt väljer den politiska ledningen för Västra Götalandsregionen att för 2016 skapa ett rekordstort överskott på närmare 2 miljarder kronor. Det är den politiska ledningen för Västra Götalandsregionen som är ansvarig för att verksamheten på akutsjukhusen i Göteborgsområdet följer uppsatta lagar och regler för att garantera patientsäkerheten. Utifrån det vi nu ser menar jag att man kan börja undra om de klarar av det.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att säkerställa att Västra Götalandsregionen följer uppsatta lagar och regler för att garantera patientsäkerheten inom akutsjukvården?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-01-17 Överlämnad: 2017-01-18 Anmäld: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-01-31 Sista svarsdatum: 2017-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)