Akutsjukvård i landsorten

Interpellation 2017/18:557 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Tillgång till jämlik och effektiv vård i landsorten är en av de svåraste utmaningarna att knäcka för svensk politik. Vi vet att detta i dag, trots löften om jämlikhet, inte kan uppnås överallt i landet. Patientens bakgrund, utbildningsnivå och kön har fortfarande betydelse.

Samtidigt som vården står inför utmaningen att kunna ge likvärdig vård i hela landet visar ett inslag på Dokument inifrån att den centralisering som i dag pågår runt om i landet kan bygga på felaktig statistik. I Dokument inifrån varnar kirurger även för att akutkirurgin på landets mindre sjukhus kan komma att försvinna eftersom nya läkare inte längre kan attraheras till sjukhusen, och kompetensen att utföra akutkirurgi försvinner när de äldre går i pension.

Det här är allvarligt och ett hårt slag mot alla som bor i landsorten. Om det händer något som kräver akutkirurgi måste alla medborgare kunna lita på att vården är lika för alla – oavsett var man bor.

Med anledning av ovan vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att garantera att akutkirurgi fortsatt är tillgänglig för alla runt om i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-22 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Sista svarsdatum: 2018-06-07 Svarsdatum: 2018-06-27
Debatt (7 anföranden)