Akutinsatser utefter Gävleborgskusten

Interpellation 2013/14:307 av Lindestam, Åsa (S)

av Lindestam, Åsa (S)

den 24 februari

Interpellation

2013/14:307 Akutinsatser utefter Gävleborgskusten

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Gävleborg har en lång kust med ett mycket aktivt båtliv. Vi har en stor mängd hamnar som tar emot och skeppar ut varor. Kustbevakningen har en lång sträcka att täcka upp med alla sina ansvarsområden.

Jag vet själv hur betydelsefull Kustbevakningens insats var i Söderhamn 2011 i samband med råtalloljeutsläppet. Utan deras dryga 300 000 liter insamlad råtallolja hade behovet av landbaserad insats varit mycket större för kommunen.

Kustbevakningens akutinsatsfunktion på havet med utrustning för sanering är ovärderlig vid olyckor och oljeutsläpp.

Därför vill jag fråga försvarsministern:

Vad kommer försvarsministern att göra för att säkra behovet av akutinsats vid miljöskador utefter Gävleborgskusten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-24 Anmäld: 2014-02-25 Besvarad: 2014-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)