Åklagarresurser

Interpellation 2007/08:614 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 23 april

Interpellation

2007/08:614 Åklagarresurser

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det är djupt oroande att ekonomin i rättsväsendet nu är så ansträngd. Ökat tryck och ökade löne- och lokalkostnader medför att besparingar måste göras i landet. Åklagare sägs upp.

På vilket sätt avser justitieministern att ta initiativ så att åklagare inte behöver sägas upp?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-23 Anmäld: 2008-04-23 Besvarad: 2008-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)