Åklagarmyndigheten

Interpellation 2008/09:283 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 27 januari

Interpellation

2008/09:283 Åklagarmyndigheten

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Åklagarmyndigheten räknar med ett ökat ärendeinflöde kommande år. Personalresurserna under kommande år kräver effektiviseringar eller omprioriteringar för att kunna klara av antalet ökande ärenden. I dag prioriteras till exempel ungdomsbrottslighet, våld mot kvinnor och grov organiserad brottslighet.

Jag vill fråga justitieministern:

Vilka initiativ planerar justitieministern att ta för att Åklagarmyndighetens arbete ska effektiviseras ytterligare de kommande åren?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-27 Anmäld: 2009-01-27 Besvarad: 2009-02-10