Akallatunneln

Interpellation 2002/03:49 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 22 november

Interpellation 2002/03:49

av Börje Vestlund (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om Akallatunneln

Nu har det hänt igen att ett stort elavbrott skett i den så kallade Akallatunneln.

19 000 abonnenter blev utan ström några timmar onsdagen den 20 november. Det har hänt vid tre tillfällen tidigare, varav vid två tillfällen i samband med stora kabelbränder då elen varit ur bruk några dagar. Vid det förra stora avbrottet drabbades närmare 100 000 människor direkt eller indirekt av avbrottet.

Ägaren till nätet är det finska bolaget Fortum som uppenbarligen tar lätt på dessa avbrott. Fortfarande pågår diskussioner om deras ansvar vad gäller tidigare elavbrott.

Konsekvenserna för dessa avbrott är inte bara att det blir ett obekvämt liv några timmar eller ibland dygn för de drabbade. Det handlar om att kollektivtrafiken, vatten, posten och inte minst hissar inte fungerar. Detta kan ses som en lyx i vissa fall. Men det drabbar människor som har funktionshinder och är beroende av just hissen för att kunna klara sina dagliga behov.

Den enda ersättning som abonnenterna kan erhålla är något slags avbrottsersättning och eventuellt ersättning för till exempel mat som blir förstörd. För butiker som inte får varor förstörda kan det innebära oerhört stora inkomstbortfall.

Enligt nuvarande lagstiftning finns mycket lite att stödja sig på för att sätta press på de ansvariga elleverantörerna, i detta fall Fortum. Några lagliga regler för att garantera leverans av el finns inte.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att undvika att sådana här situationer uppstår i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-22 Anmäld: 2002-11-26 Besvarad: 2002-12-03